Oznake

Predložio Saša Svijić

Većina vas, verovatno, poznaje Pahelbelov Kanon u D duru.

A da li znate:

– Kanon je najstroži i najdosledniji vid imitacije.

– Sadrži melodiju i jednu ili više imitacija koje nastupaju posle određenog vremenskog perioda (četvrtina pauze, ceo takt…).

– Melodija se zove proposta (postavka), a imitacija risposta (odgovor).

– Vrste kanona su: beskrajni,kružni, kanon u inverziji, u diminuciji, augmentaciji, dvostruki kanon, račji, zagonetni kanon.

– Dečije pesmice Row, row, row your boat i Frere Jacques su u stvari kanoni.– Pahelbelov Kanon je napisan za tri violine i baso kontinuo.

– Bio je u paru sa žigom u istom tonalitetu.

 – Danas se često izvodi na venčanjima.

– Iako je u svoje vreme bio poznat po svojim kamernim delima, većina Pahelbelovih dela je izgubljena.

– Poznata je zbirka partita koja je bila izdata u vreme njegovog života i nekoliko komada u rukopisu. Kanon i žiga su među njima.

– Pretpostavlja se da je Kanon komponovan za venčanje Johana Kristofa Baha (najstarijeg brata Johana Sebastijana).

– Kanon (bez žige) je prvi put objavljen 1919. godine.

– Prvi zvučni snimak potiče iz 1940. godine.

– Svoju popularnost Kanon je stekao sedamdesetih godina XX veka, nakon objavljivanja snimka Žan-Fransoa Pilara.– Johan Pahelbel (1653 – 1706 ) je bio nemački barokni kompozitor, orguljaš i profesor muzike.

– Smatra se najvećim orguljašem južne nemačke škole.

– Imao je sklonost ka jednostavnom kontarapunktu, jasnim melodijama i harmonijama.

 A sada nešto sasvim drugačije:

Ne zaboravi da glasaš!

Advertisements