Oznake

Predložio Saša Svijić

original – klavir – Byron Janis
obrada – orkestar

Slike sa izložbe

Slike sa izložbe duguju svoj postanak izložbi crteža i akvarela preminulog kompozitorovog prijatelja, arhitekte Viktora Hartmana, koja je na Musorgskog ostavila dubok utisak. Osetivši da bi sadržaj nekih slika mogao biti izražen sredstvima muzičke umetnosti, izabrao je njih deset i komponovao klavirsku svitu.

Sadržajno, to su čas fantastične slike, čas prizori iz života, ponekad oživljavaju epsku prošlost…

Međustavovi, koji ih povezuju, nazvani su Promenade – Šetnje i predstavljaju jednu variranu temu koja pokazuje raznolikost osećanja i misli koja se javljaju prilikom susreta sa svakom novom slikom.

Stavovi svite su: Gnom, Stari zamak, Tuileries, Bydlo, Balet pilića u ljuskama, Dva Jevreja – bogati i bedni, Pijaca u Limožu, Katakombe (Sepulcrum romanum i Cum mortuis in lingua mortua), Koliba na kokošijim nogama – Baba Jaga i Velika kijevska kapija (Bogatirska vrata u glavnom gradu Kijevu).

Balet pilića u ljuskama

Balet neizleglih pilića nas podseća na Hartmanove kostime dizajnirane za balet Trilby u kome su deca maskirana ili kao kanarinci ili kao jaja. Hartmanove skice prikazuju dete-jaje čiji udovi izviruju iz ljuske.Pilići se u ljuskama igraju, srećni što će se uskoro izleći i upoznati ovaj veliki interesantni svet. Ali dok su još u ljuskama igra je ograničena prostorom koji im je na raspolaganju. A kada im udovi već izvire, pa mogu da se slobodno kreću, ostaci ljuske im smetaju da svojoj igri daju potpun zamah.

Modest Musorgski (1839 – 1881)

Po zvanju je bio oficir, ali je napustio vojnu službu da bi se priključio grupi nacionalno orijentisanih kompozitora Ruske Petorke“.

Musorgski je realist. Muzika mu služi za objavljivanje životne istine – on hoće da pomoću muzičke umetnosti doprinese njenom otkrivanju i isticanju. Može se zaključiti da je bio upućen na reč kao sastavni deo svoga stvaralaštva. Veličinu svoje umetničke koncepcije pokazao je upravo u onim radovima u kojima je tekst bitan, nenadoknadiv element, a to su opere i pesme, forme koje će on ispuniti novim, jedinstvenim sadržajem.

Poznata dela: opera Boris Godunov, klavirski ciklus Slike sa izložbe, simfonijska pesma Noć na golom brdu, ciklusi solo pesama Dečija soba, Pesme i plesovi smrti, Bez sunca.

Više o ostalim „Slikama“ možete da pronađete ovde.

Ne zaboravite da glasate!

Advertisements