Oznake

predložio Saša Svijić (za jedan rođendan – srećan, veseo i pun radosti, nadam se)

   Claudio Arrau, klavir

Frederik Šopen (1810-1849), poljski romantični kompozitor i klavirista, pisao je gotovo isključivo za klavir. Njegova dela obuhvataju sonate, koncerte, etide, balade, skerca, valcere, mazurke, poloneze, nokturna…..

Nokturno

Nokturno je muzičko delo koji je inspirisano ili je prisećanje na noć.
Ime je dobio od Francuske reči koja znači noćni.
Istorijski gledano, nokturno je veoma star termin i u srednjevekovnoj crkvenoj praksi se primenjivao da označi večernju službu, za razliku od jutarnje.
Naziv nokturno koji se odnosi na kompozicije, prvi put se javlja u osamnaestom veku, kada je označavao komad za kamerni sastav u nekoliko stavova, obično sviran za vreme večernjih zabava.
Nokturno kakav mi poznajemo nastao je u XIX veku i predstavlja jednostavačni komad pisan prvenstveno za solo klavir.
Prve kompozicije sa ovim nazivom je pisao irski kopozitor Džon Fild.
Karakteristike romantičnog nokturna su pevljiva melodija i arpeđirana pratnja, sa kontrastnim srednjim delom.
Najpoznatiji kompozitor koji je pisao nokturna bio je Frederik Šopen.
Nokturna su pisali i G. Fore, E. Sati, D. Šostakovič, K. Debisi…..

Šopenova agogika

Kod Šopena se govori o vrlo bogatoj klavirskoj agogici, naročito o „tempu rubato“. Pod agogičkim promenama podrezumevaju se sva ona sitna odstupanja od ravnomernosti osnovnog tempa, mala usporenja, razvlačenja, sačekivanja da druga ruka završi svoju misao, kako bi se obe slile na početku novog takta. Većina ovih sitnih promena nije zapisana tokom kompozicije i dobar izvođač ih mora shvatiti u skladu sa bogatstvoma svoga instinkta. Bogata agogika prirodno prozizilazi iz velike melodijsko-ritmičke složenosti Šopenove muzike, variranja i improvizacionog karaktera. A i notni materijal je često tako složeno raspoređen „po rukama“, da su agogička talasanja neminovana, već i kao posledica složenih emocionalnih gibanja. Tempo rubato zahteva izvesne slobode u melodijski istaknutom glasu, dok pratnja održava čvršći ritmički puls.

Ne zaboravi da glasaš!

Advertisements