Oznake

predložio Saša Svijić

   Martha Argerich
   Vladimir Horowitz

Evo šta Prokofjev kaže o sebi:

U svom stvaralačkom radu sledio sam nekoliko glavnih pravaca. Prvi je klasičan. Poreklo mu je u mom ranom detinjstvu, kada sam slušao svoju majku kako izvodi Betovenove sonate. Taj pravac poprima u mojim sonatama i koncertima neoklasičan izgled ili pak oponaša klasičan stil XVIII veka, na primer u gavotama, u Klasičnoj simfoniji i donekle u Sinfonietti.

Drugi je pravac obeležen uvođenjem novih elemenata. Ja ga povezujem za svoj susret sa Tanjejevim, koji me je „grdio“ zbog moje ponešto „elementarne harmonije“. To se u početku ispoljavalo u traganju za individualnim harmonskim jezikom, a kasnije u potrazi za sredstvima koja će izraziti snažne emocije, kao u Sarkazmima i u Skitskoj sviti, u operi Igrač, u Njih je sedmoro, u drugoj simfoniji itd. Uvođenje novih elemenata se ne odnosi samo na smelosti u harmoniji,   već i na melodiku, na instrumentaciju, a i na opersku muziku.U trećem pravcu ističe se tokatni, odnosno motorični elemenat; njega je možda izazvala Šumanova tokata, koja je na mene ostavila snažan utisak. Ovde spadaju etide op.2, tokata op.11, Scherzo iz op. 12, scherzo iz drugog klavirskog koncerta, tokata u petom klavirskom koncertu, impulsivne figuracije u Skitskoj sviti i u Čeličnom skoku, a i neka mesta u trećem klavirskom koncertu. Taj je elemenat verovatno najmanje značajan.

Četvrti je lirski. On se najpre pojavljuje kao lirska meditacija, na primer u Priči iz op.3, u Sanjama op.6, u Legendi iz op.12 itd, bez veze sa melosom. Ponekad se on javlja i u širokim melodijskim frazama, kao na početku prvog violinskog koncerta, u pesmama i drugde. Lirizam je kod mene polako sazrevao. U poslednje vreme posećivao sam mu sve više pažnje.

Rado bih se ograničio na ta četiri obeležja, a peto, grotesku, na koje neki kritičari upozoravaju, smatram tek varijacijom ostalih. Izraz „groteska“ radije bih zamenio „scherzom“ ili sa tri reči koje označavaju njegove nijanse; to su šala, smeh, ruganje.

Ne zaboravi da glasaš!

Advertisements