Oznake

predložile Stanislava Ćorić i Miona Ilić

Ovo je prvi predlog koji su osmislili đaci naše škole. Predlažem da svojim komentarima pružimo podršku ovim kreativnim devojkama i ohrabrimo ih u tome što rade. Hvala.

Kristof Vilibald Gluk (nem. Christoph Willibald Gluck ), nemački kompozitor i dirigent, rođen je 2.jula 1714., umro je 15.novembra 1787.

 Bio je kompozitor i dirigent bečkog dvora, a kasnije angažovan u Parizu. Nakon ranih opera u tradicionalnom stilu italijanske barokne opere, počeo je u Beču komponovati opere u kojima napušta konvencionalne šeme i provodi reformu zasnovanu na muzičko-dramskom jedinstvu. U njima obrađuje opšteljudska etička načela, a stil je izgradio sintezom elemenata italijanske i francuske opere, nemačke pesme i instrumentalnog stila. Uticao je na mnoge italijanske, francuske i nemačke kompozitore, a komponovao je oko 100 opera, balete, instrumentalnih dela, ode i pesme.

Orfej i Euridika (opera Kristofa Vilibalda Gluka) prva je reformistička opera ovog kompozitora. Libreto za operu napisao je Kalzbiđi. Premijera je bila 1762.godine.

Iako ova opera ponegde podseća na izvesne konvencionalnosti ozbiljne opere, Orefej je u istoriji njenog razvoja nov po sastavu Libreta i čitavom nizu pojedinosti koje ga od dotadašnje prakse ozbiljne opere znatno razlikuje. U ovoj operi prvenstveno privlači pažnju toplina osećajnosti glavnih lica koja ne prelazi u neprirodnosti i izveštačenost, niti u naglost i burnost koji su karakteristični za romantičare, već se kreće u granicama suzdržanosti i dostojanstvenog sklada antičke lepote.  Važno je napomenuti da se u naslovu Orfeja ne nalazi uobičajeni naziv: “opera seria” već “dramma per musica”.

Ne zaboravi da glasaš!

Advertisements