Oznake

predložio Saša Svijić

  Paweł Kowalski, klavir
Silesian String Quartet

Juliujus Zarembski (1854 – 1885)

poljski kompozitor i pijanista;

studirao je kod Lista u Rimu;

bio je jedan od njegovih omiljenih učenika;

na koncertima su zajedno nastupali svirajući četvororučno;

u njegovim kompozicijama uočljiv je uticaj Lista i Šopena;

pisao je pesme na stihove Adama Mickijeviča;

razboleo se od tuberkuloze;

morao je da se odrekne pijanističke karijere;

preorjentisao se na podučavanje

(bio je profesor na Kraljevskom konzervatorijumu u Briselu);

i na komponovanje;

pisao je gotovo isključivo za klavir;

njegovo najbolje delo je Klavirski kvintet u g-molu.

Ne zaboravi da glasaš!

Advertisements