Oznake

predložio Saša Svijić

Glenn Gould, piano
vocaloid Megpoid

Iz „Male hronike Ane Magdalene Bah“:

Za Fridemana je napisao mnoge invencije u dva i tri glasa, koje je godinu dana kasnije proširio na celu jednu zbirku, nazvavši je:
„Pravo uputstvo za one koji vole klavir, a osobito za one koji žude da nešto nauče, kojim se pokazuje jasan način ne samo da nauče svirati čisto s dva glasa, već i kako da postupe tačno i dobro kod daljnjih progresivnih partija sa obavezna tri glasa, pri čemu ne samo da će dobiti dobre invencije već će ih moći i izvesti, a najviše da bi postigli kantabilan način u sviranju i da pored toga ovladaju jakim osećanjem za kompoziciju.“

Invencija

Bahove invencije su male kompozicije za klavir (klavikord). Postoje dve zbirke – 15 dvoglasnih i isto toliko troglasnih invencija.
Oblik invencija je dvodelan (blizak baroknom tipu dvodelne pesme) ili – češće – trodelan (blizak obliku fuge).
Dvoglasne invencije počinju izlaganjem teme u gornjem glasu. Donji glas donosi odgovor u oktavi, ređe u donjoj kvarti. Već prvi nastup teme može biti praćen kontrasubjektom u donjem glasu; neke invencije (E-dur) imaju stalni kontrasubjekt. Međustav koji zatim sledi često je sekventno građen i vodi u dominantni ili paralelni tonalitet, u kome počinje drugi deo invencije – obično pojavom teme u donjem i odgovora u gornjem glasu. Posle malobrojnih modulacija u najbliže tonalitete sledi povratak u osnovni tonalitet. Ako se u njemu ponovo javlja tema (1-2 puta), smatramo to kao treći, završni deo (d-moll, E-dur…), a u slučaju da nema novih nastupa teme – oblik je dvodelan (F-dur).
Pojedine invencije pokazuju individualne crte. Npr. U invencijama C-dur i a-moll početni motiv se izlaže i imitira dvaput; c-moll i F-dur  su rađene kanonski; B-dur sadrži u završnom delu stretu, a E-dur ima potpunu reprizu i znake ponavljanja. Ima invencija (h-moll) čiji tematski sadržaj ukazuje na trodelnost, a proporcije – blagodareći jasnoj kadenci u sredini oblika – na dvodelnost.
Troglasne invencije se odlikuju bogatijom polifonom obradom. Raspored nastupa teme na početku invencije obično odgovara ekspoziciji fuge (drugi nastup je na dominanti, a treći na tonici). Prva pojava teme je – za razliku od fuge – uvek praćena kontrasubjektom.

Ne zaboravi da glasaš!

Advertisements