Oznake

predložio Saša Svijić

Prva Betovenova dela su objavljena 1783. – pored klavirskih varijacija kao prvog štampanog dela, tu su i “Tri sonate za klavir posvećene Najuzvišenijem nadbiskupu i kelnskom izbornom knezu Maksimilijanu Fridrihu, mom milostivom GOSPODARU, izradio Ludvig van Betoven, jedanaestogodišnjak.”

 Glenn Gould, klavir

Maximilianu Friedrichu, izbornom knezu od Kölna (1783)

Najuzvišeniji!

Muzika je od moje četvrte godine počela da biva jedna od mojih prvih preokupacija. Tako rano se upoznah sa milom muzom, koja je moju dušu ispunila čistom harmonijom, zavoleh je, a čini mi se da mi je ona uzvratila ovu ljubav. Napunio sam evo tek jedanaest godina; a moja muza mi je od tada šaputala u časovima žara : ”Pokušaj jednom da napišeš na papir harmonije svoje duše!” Jedanaest godina – pomislih – kako da svom licu dam autorski izraz? a šta li će o tome da kažu umetnici? Gotovo sam se bio uplašio. Ali moja muza je to htela – osluškivao sam i pisao. I smem li se sada usuditi, Najuzvišeniji, da pred Tvoj tron položim prvence mojih mladalačkih napora? i smem li se nadati da ćeš im svojim blagim očinskim pogledom pružiti odgovarajuću posdršku? – O, da! nisu li oduvek nauka i umetnost imale u Tebi svog mudrog zaštitnika, velikodušnog podržavatelja, nije li uvek veliki talenat bio zaštićen Tvojom očinskom brigom. – Ispunjen ovim ohrabrujućim poverenjem usuđujem Ti se približiti u ovim mojim mladalačkim pokušajima. Shvati ih kao čistu žrtvu dečijeg poštovanja i podari njima i njihovom mladom autoru svoju blagonaklonost, Najuzvišeniji

Ludwig van Beethoven

Ne zaboravi da glasaš!

Advertisements