Oznake

predložio Saša  Svijić

 dirigent Claudio Abbado

Jedini stvaralac velikog dela i značaja kome je impresionizam bio težišno i trajno opredeljenje, bio je Klod Debisi. To je i jedinstven slučaj u istoriji stilova da, praktično, jedan stil može da se poistoveti s jednim autorom, koji ga je u punoj meri predstavljao i iscrpeo svojim snažnim stvaralačkim potencijalom, izuzetno bogatom zvučnom maštom, posebnim darom za istraživanje novoga i neuporedivim ukusom i prefinjenošću u svemu tome, a pre svega na polju harmonije. Stoga se osnovano može reći:
Impresionizam – to je Debisi;
ali takođe:
Debisi – to je impresionizam.

Ovako je govorio Debisi:

Ja sam sebi stvorio religiju od tajanstvene prirode. Ko će znati tajnu muzičkog stvaranja? Šum mora, linija nekog horizonta, huk vetra kroz lišće, zov neke ptice, ostavljaju u nama brojne impresije. I odjednom, bez ikakvog našeg sudelovanja, jedno od tih sećanja se proširi izvan nas i izrazi muzičkim jezikom. To osećanje nosi u sebi svoj harmonski svet. Ma koliko mi nastojali, nećemo više naći ni tačnije, ni iskrenije harmonije. Mrzim doktrine i njihove drskosti. Ja želim da pevam o svom unutrašnjem pejsažu, na način naivne dečje bezazlenosti.

More, tri simfonijske skice ima sledeće stavove:

1. Od zore do podneva na pučini
2. Igra talasa
3. Razgovor vetra i mora

Jednu anegdotu vezanu za ovo delo možete da pročitate OVDE 🙂

Ne zaboravi da glasaš!

Advertisements