Oznake

Uživajte!

Victor Borge i Zhahan Azruni 🙂

Lang Lang

Tom i Jerry

Duško Dugouško

Georges Cziffra

Listove klavirske kompozicije možemo da podelimo u dve velike grupe.

U prvoj su njegove brojne transkripcije tuđih dela, koncertne varijacije, fantazije i parafraze na tuđe teme, često iz opera.
Ova dela su važna zato što je rad na njima omogućio Listu da osvoji nove tehničke postupke i efekte.
Ovde se izdvaja ciklus od 19 mađarskih rapsodija. U njima je List sjajno obradio mađarske melodije, većinom gradske i ciganske. Neke od njih (naročito rapsodija broj 2) spadaju u najpoznatije Listove kompozicije.

Drugoj, začajnijoj grupi, pripadaju Listove originalne kompozicije.
U njima se prepoznaje List kao stvaralac koji je mnogo doprineo izgradnji kasnoromantičarske klavirske muzike programskog sadržaja.
Ovde spadaju Godine hodočašća, Legende, Etide….i nezaobilazna Sonata u h molu.

Možeš i da glasaš!
Uživaj!
Saša

Advertisements