Oznake

Radu Lupu
London Symphony Orchestra
Andre Previn

Šuman je govorio:

Muzika je najstarija umetnost, njeni počeci su bili jednostavna stanja radosti i tuge (dur i mol). Dubljim ulaženjem u tajne harmonije uspelo se postići izražavanje finijih senčenja osećanja.

Slušaj vredno sve narodne pesme; one su riznica najlepših melodija i otvaraju ti vidik u karakter različitih nacija.

Estetika jedne umetnosti istovetna je sa estetikom onih drugih; samo je materijal drugačiji.

Obrazovani muzičar će moći sa istom korišću da studira na Rafaelovoj Madoni, kao slikar na jednoj Mocartovoj simfoniji. Još više! Vajaru će glumac biti mirna priroda, a ovome dela vajara živa bića; slikaru pesma postaje slika, a muzičar slike pretače u tonove.

Između znanja i stvaranja leži ogroman jaz, preko koga se često tek posle teške borbe izgrađuje posrednički most.

Umetnika koji svojim boljim savremenicima uskraćuje priznanje za njihova stremljenja, treba ubrojiti među izgubljene.

Veoma je nužno pravim umetnicima obezbediti čast, kojom se tako često nepromišljeno obasipaju virtuozi koji ništa nemaju sem svojih prstiju; a treba naučiti odvajati jedne od drugih.

Lepa je stvar – značajna virtuoznost, ako je ona sredstvo za prikazivanje istinitih umetničkih dela.

Bez entuzijazma u umetnosti se ništa pravo neće ostvariti.

Ono o čemu su umetnici danima, mesecima, godinama razmišljali, diletanti žele u tren da savladaju.

Kada bi svi želeli da sviraju prvu violinu, ne bismo mogli sastaviti orkestar. Poštuj prema tome svakog muzičara na njegovom mestu.

Ne treba suditi pre nego što se jedno delo može zamisliti u najsavršenijem izvođenju, ili da smo ga tako već slušali.

Ne zaboravi da glasaš!
Uživaj!
Saša

Advertisements