Oznake

The Flower Duet je poznati duet za dva soprana iz Lakme, opere u tri čina .
Duet je iz 1. čina opere. Protogonisti su Lakme, ćerka bramanskog sveštenika i njene sluškinje Malike, koje idu da beru cveće pored reke.
Svoju popularnost duet je stekao sredinom 80-tih godina XX veka nakon njegovog korišćenja kao muzičke podloge u filmovima.

Pročitajte i interesantan prikaz napuljskog operskog života u drugoj polovini XVIII veka.

U operama (u Napulju ih je bilo pet) atmosfera je bila manje svečana. Tu se brbljalo, smejalo, jelo i kockalo za vtreme trajanja predstave. Posetioci nisu marili za radnju opere. Ali, na mestima gde je kroz muziku progovarala strast, publici nije promakla ni jedna nijansa. Tada bi se pljeskalo, vikalo i dobovalo štapovima. Pri tome se strogo pazilo na razliku između onoga što je pružio pevač i onoga što je stvorio kompozitor. Dešavalo se da pevače izvižde, dok su kompozitora u trijumfu iznosili na pozornicu. Pojedine opere izvodile bi se samo jedared. Stalno se tražilo nešto novo.

U stvari napuljski muzički život se već tada izopačio. Maestri su se nadmetali po bizarnostima i nervozi. Arije su morale da sadrže iznenađenja, da im se neprestano menja tempo, dinamika i visina glasa. Pevači nisu imali kultivisan nastup, dopuštali su sebi svakakve slobode i pribegavali ekstravagantnostima, za koje su bili nagrađeni beskrajnim povlađivanjem.

Uživaj!
Saša

Advertisements