Oznake

Uz Đakoma Pučinija i Ruđera Leonkavala, Pjetro Maskanji je treći najznačajniji predstavnik muzičkog ’’verizma’’ (realizma) u operskoj umetnosti, koji nastoji na autentično veran način da predstavi likove i događaje u operskoj radnji, najčešće inspirisane stvarnim događajima. Orkestracija verističkih opera je bogata, prožeta raskošnim paletama pozne romantike.
Maskanjijeva opera KAVALERIJA RUSTIKANA, nastala je 1889. godine, prema noveli Đ. Verge i libretu koji je sastavio tandem Đovani Tarđoni – Toceti i Gvido Menaski. Premijera opere, održana je u Rimu 17. maja 1890. godine, u okviru jednog studentskog takmičenja, na kome ova opera i njen kompozitor odnose pobedu.
Po pitanju broja činova, postoji određena nedoumica: prema jednim autorima, ova opera ima samo jedan veliki čin, prema drugima se radi o dva čina. Ispravno je stanovište međutim, da se ovde ipak radi o jednočinki. Zbog velike razlike u dužini trajanja prvog i drugog dela ovog velikog čina, pravilno je da se čin deli u dve velike slike, koje razgraničava veoma popularni simfonijski intermeco. Opera tako ukupno traje 1 sat i 21 minut i na operskim scenama se izvodi zajedno sa Leonkavalovom operom ’’Pajaci’’.
Vreme i mesto odigravanja opere je selo na Siciliji s kraja XIX veka.
Popularni ’’Simfonijski Intermeco’’ je delo neopisive muzičke lepote. Nad zujanjem violina, razvija se osećajna kantilena, veoma nežna i raspevana, koja svojom mladalačkom svežinom stoji u suštoj suprotnosti sa olujnim ambijentom radnje u operi.

Uživaj!
Saša

Advertisements