Oznake

klavir

Napomena: nakon Rumunskih igara na snimku se nalazi i izvođenje kompozicije Allegro barbaro Bele Bartoka (počinje nešto pre 6. minuta).

violina

gudački orkestar

Uživaj!
Saša

Advertisements