Oznake

Slike su slučajno izabrana dela savremenih autora.

„Mogu da uporedim muziku sa belim svetlom koje sadrži sve boje. Samo prizma može da ih učini vidljivima; ovu prizmu predstavlja duša slušaoca.“

Arvo Part

Arvo Part je savremeni estonski kompozitor rođen 1935. godine.
Piše u minimalističkom stilu koristeći tehniku koju je sam „izmislio“ – tintinnabuli.

Uživaj!
Saša

Advertisements