Oznake

sviraju

Claudio Abbado (dirigent),
Giuliano Carmignola (violina),
Reinhold Friedrich (truba),
Michala Petri (blokflauta),
Lucas Macias Navarro (oboa),
Mozart Orchestra Bologna

Napomena: Delo je na snimku u celini izvedeno dva puta – publika je drugo izvođenje „dobila“ na bis, a i vi 🙂

Rekli su o Bahu

„Što je Njutn uradio kao naučnik, to je Bah uradio kao muzičar.“

(Danijel Šubert)

„Ne Bah (nem. Bach (m) — potok), već more trebao bi se zvati zbog svoga beskrajnog znanja i umeća, zbog nepresušnog vrela iz kojih je crpeo svoje melodije i harmonije.“

(Ludvig van Betoven)

„Bahova muzika je nešto iz čega treba učiti.“

(Volfgang Amadeus Mocart)

„Kad slušam izvođenje Bahove muzike čitavo je moje biće potreseno i čini mi se kao da mi ne trebaju uši, oči, niti ostala čula.“

(Johan Volfgang fon Gete)

„Muzika mu duguje onoliko koliko religija duguje svome osnivaču.“

(Robert Šuman)

„Bah je astronom koji otkriva najčudesnije zvezde.“

(Frederik Šopen)

„Kod Baha se sve dešava.“

(Anton Vebern)

„Bahova partita BWV 1004 je po mom mišljenju jedna od najlepših i najzagonetnijih dela u istoriji muzike. Pišući delo za mali instrument, čovek opisuje ceo svet najdubljim mislima i osećanjima.“

(Johanes Brams)

„Ove nedelje sam tri puta otišao da slušam Bahovu božanstvenu Pasiju po Mateju, i svaki put sam je slušao krajnje zadivljen. Lično, potpuno sam zaboravio hrišćanstvo, ali sam njegovu muziku slušao kao da je jevanđelje.“

(Fridrih Niče)

„Nemoguće je opisati izuzetno bogatstvo njegove muzike, njegovu prirodnost sublimiranu u univerzalnu vrednost.“

(Rihard Vagner)

„On je muzički miljenik bogova kome svi kompozitori treba da održe zdravicu pre nego što krenu da rade.“

(Klod Debisi)

„[Bah] demonstrira vrhunsko savršenstvo u čoveku.“

(Paul Hindemit)

„Rekao sam da Bog sve duguje Bahu. Bez Baha, Bog bi bio ličnost trećeg reda. Bahova muzika je jedini razlog verovanju da univerzum nije totalni promašaj.“

(Emil Sioran)

Uživaj!
Saša

Advertisements