Oznake

Béla Viktor János Bartók (1881 – 1945) je bio mađarski kompozitor, pijanista i muzikolog. Za Bartoka se kaže da je jedan on najeminentnijih kompozitora dvadesetog veka. Jedan je od osnivača etnomuzikologije, antropologije i etnografije u muzici.
Rođen je u Velikom Semiklušu (danas u Rumuniji, tada u Austrougarskoj. Bio je član Mađarske akademije. Studirao je od 1892. do 1896. u Bratislavi (tada Požunu), kod Lasla Erkela, a od 1899. na Muzičkoj akademiji u Budimpešti. Po ugledu na Johanesa Bramsa, počeo je sa komponovanjem, da bi se sa Zoltanom Kodaljem okrenuo narodnoj muzici. 1940. godine se preselio u SAD gde je umro u nemaštini. Komponovao je tri koncerta za klavir, violinski koncert, tri gudačka kvarteta, koncert za violu i orkestar (po mnogima najlepši violski koncert, inače Bartokovo poslednje delo).

Uživaj!
Saša

Advertisements