Oznake

predložila Isidora Vlček

Isidora je prokomentarisala: Muzika uz koju moze da se čita, uči, odmara ili jednostavno uživa. Odlična je za koncentraciju.

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) je bio italijanski kompozitor renesansne muzike. Bio je najpoznatiji predstavnik Rimske kompozitorske škole u šesnaestom veku. Imao je ogroman uticaj na razvoj Rimske katoličke crkvene muzike. Njegovo delo je vrhunski primer renesansne polifonije.

Palestrina je rođen u Palestrini, gradiću u blizini Rima, tada delu Papske države. Većinu karijere proveo je u Rimu. Dokumenti navode da je Rim prvi put posetio 1537. godine kada je bio član hora bazilike Santa Maria Maggiore. Od 1544-1551 Palestrina je bio orguljaš crkve svog rodnog grada (St Agapito), a u poslednjoj godini je postao maestro di cappella u Cappella Giulia, papskog hora u Bazilici sv. Petra.
Palestrina je bio na pozicijama u kapelama i crkvama u Rimu u toku sledeće decenije 1555-1566.
Decenija 1570-tih je bila lično za njega teška, izgubio je brata, dva sina i ženu zbog kuge. U međuvremenu razmišljao je da postane sveštenik, ali oženio se ponovo, ovaj put za bogatu udovicu, što mu je dalo finansijsku nezavisnost (kao rukovodilac hora nije bio dovoljno plaćen), i tako je bio u mogučnosti da nesmetano komponuje do smrti.
Umro je u Rimu od zapaljenja pluća 1594. Ostavio je za sobom stotine kompozicija, uključujući 104 mise, 68 ofertorija, 300 moteta, 72 himne, 140 madrigala…itd. Nije pisao čistu instrumentalnu muziku. Važio je za spasioca crkvene muzike, tokom reformi konzila u Trentu. Bio je veoma poznat u svoje vrijeme, a nakon smrti slava mu je još porasla.

Isidorin prvi predlog – Debisijeva Mesečina – objavljen je početkom februara.

Uživaj!

Advertisements