Oznake

Patrick Gallois, flauta
Orchestre Du Festival De Musique De Chambre De Paris

Gabriel Faure, je rođen  1845. godine, a umro je 1924. Živeo je na kraju perioda romantizma, i na početku XX veka, i smatra se predstavnikom oba perioda.
Sičilijana je u originalu  bila deo muzike za Molijerovu “Građanin plemić” , ali nikad se nije koristila u tu svrhu. Svirana je kao delo za violončelo (ili volinu) uz klavirsku pratnju.
Fore je Sičilijanu uključio u muziku za dramu Morisa Meterlinka “Peleas i Melisanda”.
“Sicilienne”  je italijanski ples, obično u molskom tonalitetu, u taktu 6/8, sa ritmom: osmina sa tačkom, šesnaestina, osmina.

Uživaj!
Saša

Advertisements