Oznake

violinu svira Gideon Kremer

Današnjim predlogom započinjem nedelju posvećenu Temi s varijacijama.

U ovom obliku osnovni materijal – tema – se obrađuje na taj način što se javlja još nekoliko puta u izmenjenom, variranom vidu. Broj varijacija nije određen ni ograničen.
Prema načinu variranja razlikujemo ornamentarne, karakterne i kontrapunktske varijacije.

Čakona

Čakona je vrsta kontrapunktskih varijacija.

Vodi poreklo od istoimene stare igre.

U trodelnom je taktu.

Tempo joj je lagan do umeren.

Tema joj obično ima 4 ili 8 taktova (oblik rečenice).

Svaka varijacija ne predstavlja zaokruženu celinu, već se one nadovezuju jedna na drugu.

Tema se obično izlaže već harmonizovana i izlaže se u gornjem glasu.

U vreme baroka najčešće je pisana za violinu ili gudački orkestar.

Ova Čakona je stav iz Bahove Partite d – mol za solo violinu.

Ako želite da čujete Čakonu u obradi za klavir Feruča Buzonija u izvođenju Artura Benedeta Mikelanđelija pratite LINK ka Youtube-u.

Uživaj!
Saša

Advertisements