Oznake

sviraju:
Yoko Misumi, klavir
Boris Bizjak, flauta

Kao tema za varijacije Šubertu je poslužila njegova istoimena solo pesma (na tekst nemačkog pesnika Vilhelma Milera) iz ciklusa Lepa mlinarica.

Šubertijade

U salonu bi se okupilo oko četrdeset do pedeset ljudi koji su za jedno veče mogli da čuju otprilike isti toliki broj Šubertovih pesama, a da se na licima prisutnih ne oseti ni dosada ni premorenost. Usput se služila i neka zakuska, jer uzbuđeno srce izaziva i glad. Uostalom, program se nije uvek ograničavao samo na koncert. Povremeno bi se i plesalo, priređivale bi se i vesele igre s presvlačenjem, kao i druge društvene igre, na primer rešavanje zagonetki itd. Ali, jezgro i vrhunac tih sastanaka bilo je uživanje u osećanjima, što je znalo da potraje i po nekoliko sati, za koje vreme su slušaoci razneženo, očarano, blaženo i nezasitno slušali taj čudesan par koji je postao pojam same pesme: slušali su slavnog, impozantnog umetnika-pevača i malog bezazlenog debeljka koji ga je pratio na klaviru i koji je, zapravo, i stvorio sva ta čudesa, a da ih lično uopšte nije smatrao čudesima.

Uživaj!
Saša

Advertisements