Oznake

Džon Glenesk Mortimer

Rođen je 1951. godine u Edinburgu.

Pokušava da komponuje sa svojih 10 godina.

Svoju prvu svirljivu kompoziciju napisao je sa 12.

U 16-oj je napisao svoju prvu operu – Zločin i kazna.

Svirao je violu u raznim orkestrima.

Bavio se pedagogijom 4 godine.

Predavao je solfeđo.

Napisao je više stotina kompozicija i aranžmana za sve moguće sastave.

Ima osam pseudonima: Scott Richards, Peter King, Joe Bellini, Gordon Macduff, David Andrews, Jan Sedlak, Julian Oliver i Eduardo Suba.

Uživaj!
Saša

Advertisements