Oznake

Max Artved, oboa
Per Salo, klavir

Komadi su Romansa i Humoreska

Carl Nielsen (1865-1931), danski najpoznatiji kompozitor, bio je i dirigent i violinista.
Odrastao u muzičkoj porodici, rano je  pokazao svoje muzičke sposobnosti.
Iako je trebalo da prođe dosta vremena pre nego što su njegova dela u potpunosti prihvaćena, danas su sastavni deo koncertnog repertoara.
Njegova rana dela su pod uticajem Bramsa i Griga,ali je  vrlo brzo razvio svoj lični stil, prvo eksperimentišući sa progresivnom tonalnošću, a zatim se sve više udaljavao od standardnih kompozitorskih metoda.
Poznatija dela su mu simfonije (6), Duvački kvintet, koncerti za violinu, flautu i klarinet, opera Maskarada.
Dugo godina je „krasio“ novčanicu od 100 danskih kruna.

Uživaj!
Saša

Advertisements