Christian Ferras, violina
Zubin Mehta, dirigent

O Sibelijusu vam neću ništa pisati. Uputiću vas ka fenomenalnom članku u kome možete da saznate dosta toga o njemu i da poslušate još mnogo snimaka njegovih dela, da vidite njegove fotografije……..

Da ne bih dužio:

Jan Sibelijus

Hvala, Tarja!

Uživaj!
Saša

Advertisements