Oznake

sviraju
Gidon Kremer, violinist
Kremerata Baltica

Peter Heidrich je nemački kompozitor rođen 1935. godine. Najpoznatiji je po svom delu Varijacije na Srećan rođendan.

Varijacije su tako koncipirane da je svaka varijacija pisana u stilu nekog kompozitora:

Tema (Mildred J. Hill)
Varijacija I Johan Sebastian Bah
Varijacija II Jozef Hajdn
Varijacija III Volfgang Amadeus Mocart
Varijacija IV Ludvig van Betoven
Varijacija V Robert Šuman
Varijacija VI Johanes Brams
Varijacija VII Rihard Vagner
Varijacija VIII Antonj¡n Dvoržak
Varijacija IX Maks Reger
Varijacija X u bečkom stilu
Varijacija XI u stilu muzike za film
Varijacija XII u Jazz-stilu
Varijacija XIII u stilu muzike za ples
Varijacija XIV u mađarskom stilu.

Uživaj!
Saša

Advertisements