Oznake

sviraju:
Paul Michell, flauta
Monika Laczofy, klavir

Paul Hindemith (1895 – 1963) je bio nemački kompozitor, violista, violinista, predavač, teoretičar i dirigent.

Na početku svoje karijere bavio se izvođaštvom, prvo kao violinista a zatim kao violista u Amar-Hindemit kvartetu. Tek kasnije se razvio i istakao kao kompozitor. Bavio se i teorijom harmonije i položajem kompozitora u društvu. Njegovo ime se vezuje za koncept kompozitora kao zanatlije.

Poznatija dela:
Slikar Matis (opera i simfonija proistekla iz nje),
Simfonijske metamorfoze za orkestar,
Kamerna muzika broj 5 za violu i kamerni orkestar,
Ludus tonalis za klavir (interludijumi i fuge u svim tonalitetima).

Uživaj!
Saša

Advertisements