Oznake

svira Evgeny Kissin

List kao pijanista

Interesantna je primedba o toma da je List neko delo prvi put najbolje svirao. Činjenica je da je List s lakoćom svirao i dosađivao bi se ukoliko ne bi dodavao po nešto, tek toliko da zadrži svoju pažnju. Nikada nije dela mogao svirati onako kako su napisana. U poznim godinama on je sebi prebacivao zbog ovakve slobode, ali ni tada nije mogao s tim prekinuti. Na svom vrhuncu, između 1840. i 1850. godine, mora da su klasična dela u njegovoj interpretaciji bila potpuno neprepoznatljiva.
Borodin je zapisao: „svirajući neki komad, unosio bi u njega nešto svoje, i postepeno se pod njegovim prstima delo menjalo i nastajala njegova improvizacija.“

I Emi Fej, mlada Amerikanka,  je ostavila zapis o Listovom sviranju:
„Veličanstveno je ređao arpeđa po klavijaturi, kad u jednom trenutku udari pola tona niže nego što je trebalo. Ostala sam bez daha i pitala se da li će ovako ostaviti nerazrešenu harmoniju ili će dopustiti da se ponizi i ponovo pravilno odsvira akord, kako bi to učinili obični smrtnici. Blago se nasmejao, kao da nam kaže: „Ne mislite valjda da sam se zbog ovoga uzbudio?“ i odmah nastavio da „plete“ po klaviru u harmoniji koja je odgovarala pogrešno odsviranom tonu, a zatim se ponovo vratio veličanstvenim zamahom, ovoga puta dotakavši pravi ton. Ovakvu duhovitu snalažljivost još nisam čula. Bilo je to snalažljivo i upravo karakteristično za Lista. Umesto da nam pruži šansu da kažemo: „Pogrešio je“, on nas je primorao da priznamo – „Pokazao nam je kako se valja izvući iz nevolje.“

Uživaj!
Saša

Advertisements