Oznake

,

sviraju:

Maurice André, truba
Jean Hubeau, klavir

stavovi sonate su:

I. Sarabande.
II. Intermède.
III.Spirituel.

Jean Hubeau (1917-1992)


Pored toga što je bio vrhunski pijanista prve polovine 20. veka, bio i poznati pedagog i kompozitor.

Upisao je pariski konzervatorijum sa 9 godina.

Studirao je klavir, kompoziciju, harmoniju i kontrapunkt.

Na Muzičkoj akademiji u Beču je studirao dirigovanje.

Dobitnik je više nagrada.

Bio je rukovodilac (director) Muzičke akademije u Versaju.

Predavao je kamernu muziku na Pariskom konzervatorijumu.

Poznati su njegovi snimci Foreovih i Šumanovih kompozicija.

Uživaj!
Saša

Advertisements