Oznake

,

Edward Benjamin Britten, baron Britten od Aldeburgha (1913. –  1976.) je bio britanski kompozitor i pijanista.
Najznačajnija je ličnost engleske muzike XX veka. Jedan je od osnivača Engleske operske grupe i muzičkog festivala u Aldeburghu. Komponovao je opere, koncerte i pesme uz orkestar i klavir.
Britten je prvi nakon Perslovog vremena koji je ponovo pobudio interes svetske muzičke javnosti za englesku muziku. Njegovo stvaranje odlikuje se, kako invencijom i originalnošću, tako i uravnoteženošću i bleštavom kompozitorskom tehnikom.
Bio je mnogostran. On ukusno dorađuje narodne pesme, prerađuje dela starih majstora i piše muziku za film i radio. U originalnim delima gotovo nema oblika u kome se nije oprobao. U njegovim vokalnim delima vidi se znalačko tretiranje ljudskog glasa, kako u pogledu melodijskih linija koje predstavljaju pravi belkanto modernog stila tako i u prenošenju izražajno-govornog izraza i ritma. Britn je bio majstor instrumentacije. On ima sposobnost da sa malo sredstava izrazi raznovrsna kontrastna raspoloženja.
Njegove opere su ostvarenja snažnog muzičkopsihološkog izraza, zanimljivog stila i zaokružene forme. Orkestar je pretežno tretiran kao instrument pratnje, koji dopunjuje sadržaj vokalnih deonica. Ali, u odlomcima koje ispunjava sam orkestar, on postaje nezamjenjiv tumač psihičkih scenskih dešavanja.

The Simple Symphony

Bendžamin Britn je komponovao svoju Jednostavnu simfoniju kada je imao 20 godina, ali njene teme su bazirane na muzici koju je komponovao sa svojih 10 godina. Obradio je osam tema, po dve u svakom stavu. Pisana je za gudački orkestar ili kvartet.
Simfonija ima četiri stava:

1. Buran bure
2. Igrački picikato
3. Sentimentalna sarabanda
4. Šaljivi finale.

sa Vikipedije

Uživaj!
Saša

Advertisements