Oznake

,

izvođači:

Christopher Hogwood
Christophe Rousset

Johann Christian Bach (1735 – 1782) je kompozitor klasične epohe. Jedanaesti je (najmlađi) sin Johana Sebastijana. Često se naziva “Londonskim” ili “Engleskim” Bahom. Primetan je njegov uticaj na Mocartov koncertni stil.
Prvi je kompozitor koji je davao prednost klaviru nad starijim insrtumentima sa dirkama (čembalo, na primer).
Komponovao je kantate, kamernu muziku, dela za instrumente sa dirkama, simfonije, opere.
Njegova muzika se razlikuje od stila starijih Bahova  po tome što je veoma melodična. Komponovao je u galantnom stilu, sa težištem na izbalansiranim frazama, usredsređen na “tečnu” melodiju uz pratnju, periodične strukture, bez previše polifone obrade tematskog materijala.

Uživaj!
Saša

Advertisements