Oznake

,

Sir Edward William Elgar (1857 –  1934) bio je najvažniji engleski kompozitor romantizma. Najpoznatiji je po delima za orkestar kao što su Enigma Variations i marševi Pomp and Circumstanecs, koncertima za violinu, violončelo i dve simfonije. Pisao je i oratorijume, kamernu muziku i pesme. Od svih njegovih pesama najpoznatija je Land of Hope and Glory, koja se smatra alternativnom himnom Engleske.

Sospiri je komad za gudački orkestar, harfu i orgulje.
Prvobitno je bio zamišljen kao delo za violinu i klavir.
Prvobitni  naziv je bio Soupir d’Amour.
Premijera je bila 1914. godine.
Sospiri je posvećen Elgarovom dugogodišnjem prijatelju, violinisti W. H. „Billy“ Reedu.

Uživaj!
Saša

Advertisements