Oznake

,

peva Joan Baez

Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959) je opisan kao “najznačajnija kreativna ličnost brazilske umetničke muzike u XX veku”.
Bachianas Brasileiras je serija od devet svita napisanih za različite kombinacije instrumenata i glasova, nastalih između 1930. i 1945. godine.
One ne predstavljaju prost spoj brazilske narodne i popularne muzike sa stilom Johana Sebastijana Baha, već su pokušaj da se barokna harmonija i kontrapuntski postupci sa dosta slobode prenesu na brazilsku muziku. Većina stavova u svitama zato ima dva naslova: jedan “bahovski” a drugi brazilski.
Peta svita po redu je Vilja Lobusovo najpoznatije delo. Napisana je za sopran i orkestar violončela. Naslovi su:

  • Aria (Cantilena)
  • Dansa (Martelo)

Uživaj!

Saša

Advertisements