Oznake

,

klavir svira Yuri Boukoff

Pietro Domenico Paradisi (1707 – 1791), je bio italijanski kompozitor i čembalist.

Rođen je u Napulju.

Nekoliko godina je proveo kao učitelj čembala i pevanja u Londonu.

Komponovao je pod uticajem Alesandra i Domenika Skarlatija.

Najpoznatija su mu dela za čembalo.

Pietro_Domenico_Paradisi

Tokata (toccare – dirati) označava kompoziciju za instrument sa dirkama. Poreklo joj je u staroj orguljskoj predigri koja je služila kao uvod u izvođenje horskog dela, a imala je i čisto praktičnu svrhu – davanje intonacije pevačima.

Tokate XIX – XX veka su samostalne klavirske kompozicije, homofone, motoričnog karaktera (kao kakav perpetum mobile); obično sadrže figuracije, kratke stakato note, ponavljanje istog tona u brzom tempu i slično.

Tokate su pisali Pahelbel, Freskobaldi, Bah, Šuman, Debisi, Pulank, Prokofjev, Hačaturijan….

Uživaj!

Saša

Advertisements